Skład publikacji "Raport o Startupach Medycznych w Polsce" powstał w oparciu o dostarczoną przez klienta identyfikację wizualną. Nasze zadanie to skład graficzny dostarczonego raportu, tj. łamanie tekstu, zilustrowanie wykresów w oparciu o przedstawioną stylistykę oraz przygotowanie projektu do druku. 
Back to Top